Navigation menu

Credits: Metroid II: Return of Samus

From Metroid Wiki

The following is the credits as listed following the ending scene of Metroid II: Return of Samus:

Staff


-- Team Metroid --

Producer

Gunpei Yokoi

Director

Hiroji Kiyotake
Hiroyuki Kimura

Main Programmer

Takahiro Harada

Programmer

Masaru Yamanaka
Masao Yamamoto
Isao Hirano

Graphic Designer

Hiroji Kiyotake
Hiroyuki Kimura

Program Assistant

Yuzuru Ogawa
Nobuhiro Ozaki

Sound Programmer

Ryohji Yoshitomi

Designer

Makoto Kanoh
Masafumi Sakashita
Tomoyoshi Yamane
Takehiko Hosokawa
Yasuo Inoue

Debugger

Masaru Okada
Kenji Nishizawa
Hirofumi Matsuoka
Tohru Oshawa
Kohta Fukui
Keisuke Terasaki
Kenichi Sugino
Hitoshi Yamagami
Katsuya Yamano
Yuji Hori


- Special Thanks To -

Takehiro Izushi
Phil Sandhop
Tony Stanczyk
Yuka Nakata
Hiro Yamada
Dan Owsen
Dylan Cuthbert
Sachie InokePresented by Nintendo